Werkwijze

Wilt u een tekst door mij laten corrigeren, redigeren of herschrijven? Na telefonisch overleg stuurt u de tekst aan mij op, zodat ik kan zien wat uw tekst nodig heeft. Het onderscheid tussen corrigeren, redigeren en herschrijven maak ik als volgt:

  1. Een te corrigeren tekst is inhoudelijk logisch opgebouwd en goedlopend. Enkel spelfouten, grammaticale fouten en fouten in de interpunctie (leestekens) moeten verbeterd worden.
  2. Een te redigeren tekst is inhoudelijk logisch opgebouwd, maar niet prettig leesbaar vanwege onduidelijk of onlogisch taalgebruik, te lange of slechtlopende zinnen, stijlfouten, grammaticale fouten en vaak ook spelfouten en interpunctiefouten.
  3. Een te herschrijven tekst is inhoudelijk niet logisch opgebouwd en (daardoor) slechtlopend. Mogelijk bevat de tekst ook taal- en stijlfouten. De hele tekst moet op de schop, waarbij overleg met u over uw wensen een belangrijk onderdeel van het werk vormt.

Als u nog geen concepttekst hebt, kunt u mij ook de opdracht geven een tekst voor u te schrijven. Met behulp van een vragenlijst en in telefonisch overleg geeft u zo goed mogelijk aan hoe de tekst eruit moet komen te zien.

Als duidelijk is wat er moet gebeuren, maak ik een offerte met een totaalbedrag voor de opdracht. Als u akkoord bent, ondertekent u de offerte en ga ik aan de slag.

Tarieven

  1. Corrigeren: 1 cent per woord
  2. Redigeren: 3 cent per woord
  3. Herschrijven: 8 cent per woord
  4. Schrijven: 10 cent per woord

Alle tarieven zijn exclusief btw.